Giao hữu
Nữ SC Sand logo
Nữ SC Sand
6
0
Hết
(3 - 0)
Nữ Young Boys logo
Nữ Young Boys

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận