Giao hữu
Niki Volou logo
Niki Volou
2
2
Hết
(1 - 0)
Lamia logo
Lamia

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận