Cúp Bỉ
Achel logo
Achel
5
2
Hết
(3 - 2)
Stockay-Warfusee logo
Stockay-Warfusee

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận