Giao hữu
Kickers Emden logo
Kickers Emden
0
5
Hết
(0 - 3)
RW Essen logo
RW Essen

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận