Hạng 2 Iceland
Magni logo
Magni
0
1
Hết
(0 - 0)
Reynir Sandgerdi logo
Reynir Sandgerdi

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận