Cúp Iran
Zob Ahan logo
Zob Ahan
0
3
Hết
(0 - 1)
Persepolis logo
Persepolis

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận