Al Athad
4 - 0
(0 - 0)
Rafeeq

Tỷ số quá khứ

So sánh số liệu trận đấu gần đây