Ossama Chtiba logo
  • Tên: Ossama Chtiba
  • Quốc gia: Libya
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 09-27-1988
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Nejmeh Club Hậu vệ