Cup Hong Kong Guangdong
2018-2019
Mlach
Lịch thi đấu
Mlach FT HT
Guảng Đông 1
Hong Kong Trung Quốc 2
2
1
1
0
Hong Kong Trung Quốc 1 2
Guảng Đông 1 3
4
0
1
0