Giao hữu
Goole logo
Goole
0
1
Hết
(0 - 0)
Scarborough logo
Scarborough

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận