Giao hữu
East Fife logo
East Fife
0
7
Hết
(0 - 3)
Hearts logo
Hearts

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận