Hons Chung kếts
Lịch thi đấu
Hons finals FT HT
Danubio FC 3
CA Fenix 1
3
1
1
0