HT
0
0
Hết 1 0
3-5
HT
1
0
Hết 2 2
5-10
HT
1
0
Hết 1 1
2-7
HT
0
1
Hết 1 4
4-3
HT
1
1
Hết 3 1
0-5
HT
2
0
Hết 4 0
5-1
HT
0
0
Hết 0 0
6-5
HT
0
0
Hết 0 3
2-8
HT
1
0
Hết 1 0
4-2
HT
0
1
Hết 1 1
9-4
HT
2
0
Hết 4 0
HT
0
0
Hết 0 0
6-3
HT
0
1
Hết 1 2
14-4
HT
4
0
Hết 4 0
0-5
HT
0
0
Hết 0 0
8-4
HT
2
0
Hết 2 2
6-12
HT
0
0
Hết 1 1
5-7
HT
0
0
Hết 0 0
10-2
HT
0
2
Hết 0 7
2-3
HT
2
1
Hết 3 1
5-8
HT
0
0
Hết 1 0
7-2
HT
0
1
Hết 0 2
12-4
HT
1
1
Hết 2 2
5-5
HT
0
0
Hết 0 1
5-5
HT
0
0
Hết 1 1
7-6
90min[1-1],Phạt đền[4-2],Paysandu (PA)Thắng
HT
0
1
Hết 0 3
8-1
HT
0
1
Hết 1 1
3-8
HT
1
1
Hết 2 2
4-9
90min[2-2],Phạt đền[5-6],Paris Saint GermainT
HT
0
1
Hết 0 1
9-1
HT
0
1
Hết 0 1
6-3
HT
0
0
Hết 1 1
4-6
HT
1
1
Hết 3 1
11-1
HT
0
0
Hết 1 0
3-2
HT
1
0
Hết 1 1
5-6
90min[1-1],Phạt đền[5-6],Tuna LusoT
HT
1
1
Hết 2 1
2-5
HT
0
0
Hết 0 0
3-5
90min[0-0],Phạt đền[4-3],Mirassol FCThắng
HT
0
0
Hết 0 0
5-1
90min[0-0],120min[0-0],Phạt đền[7-8],Sporting San MiguelitoT
HT
0
0
Hết 1 2
3-8
HT
0
0
Hết 1 0
3-3
HT
1
0
Hết 2 3
5-2
HT
1
0
Hết 2 0
8-1
HT
3
1
Hết 3 1
3-1
HT
1
1
Hết 5 2
7-5
HT
2
2
Hết 5 3
8-6
HT
1
0
Hết 2 3
3-5
HT
1
0
Hết 2 1
6-5
HT
1
1
Hết 1 2
5-1
HT
0
1
Hết 1 2
5-1
HT
0
0
Hết 1 1
12-4
HT
1
0
Hết 4 1
11-3
HT
2
0
Hết 4 0
5-3
HT
2
0
Hết 4 0
5-8
HT
1
0
Hết 2 0
5-5
HT
1
0
Hết 1 0
2-4
HT
1
0
Hết 1 0
3-3
HT
3
0
Hết 5 1
2-1
HT
2
3
Hết 3 3
3-3
HT
0
0
Hết 0 0
6-4
90min[0-0],120min[1-0],Dynamo KyivThắng
HT
1
0
Hết 1 0
3-4
HT
1
0
Hết 1 0
6-6