Joshua Wilson Esbrand logo
  • Tên: Joshua Wilson Esbrand
  • Quốc gia:
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 26-12-2002
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Free player Tiền vệ