Cieran Slicker logo
  • Tên: Cieran Slicker
  • Quốc gia:
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 15-09-2002
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Free player Thủ môn