Luke Mbete logo
  • Tên: Luke Mbete
  • Quốc gia: Anh
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 18-09-2003
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
79
Manchester City Tiền vệ