Brad Borge logo
  • Tên: Brad Borge
  • Quốc gia: Wales
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh:
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Penybont FC Thủ môn