BRIAN KIDD logo
  • Tên: BRIAN KIDD
  • Quốc gia: Anh
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 29-05-1949
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Manchester City Trợ lý HLV