RUBÉN COUSILLAS logo
  • Tên: RUBÉN COUSILLAS
  • Quốc gia: Argentina
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 01-01-1900
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
SốĐội bóngVị trí
Manchester City Trợ lý HLV