Giao hữu quốc tế
Bồ Đào Nha Nữ logo
Bồ Đào Nha Nữ
4
0
Hết
(4 - 0)
Hy Lạp Nữ logo
Hy Lạp Nữ
FT HT