Giao hữu quốc tế
Đức Nữ logo
Đức Nữ
7
0
Hết
(2 - 0)
Thụy Sĩ Nữ logo
Thụy Sĩ Nữ
FT HT