Giao hữu quốc tế
Guinea Xích đạo logo
Guinea Xích đạo
0
0
Hết
(0 - 0)
Rwanda logo
Rwanda

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận