Giao hữu quốc tế
Mauritania logo
Mauritania
1
0
Hết
(1 - 0)
Benin logo
Benin

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận