Spanish Bizkaia-Tercera Division
CD Azuaga logo
CD Azuaga
2
0
Hết
(1 - 0)
CD Don Alvaro logo
CD Don Alvaro

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận