Giao hữu quốc tế
Martinique logo
Martinique
1
1
Hết
(1 - 0)
Guinea Bissau logo
Guinea Bissau

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận