Giao hữu quốc tế
Poland U18 logo
Poland U18
1
0
Hết
(1 - 0)
U18 Estonia logo
U18 Estonia

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận