Hạng 4 Đan Mạch
Greve logo
Greve
3
3
Hết
(0 - 0)
B 1908 logo
B 1908

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận