WAUS WD1
Nữ NTC Football West logo
Nữ NTC Football West
3
1
Hết
(2 - 1)
Nữ Balcatta logo
Nữ Balcatta

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận