Cúp Quốc gia Việt Nam
Nam Định logo
Nam Định
Hoãn
-
Khatoco Khánh Hòa logo
Khatoco Khánh Hòa

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận