Cúp Quốc gia Việt Nam
TP Hồ Chí Minh logo
TP Hồ Chí Minh
Hoãn
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh logo
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận