Cúp Quốc gia Việt Nam
Viettel logo
Viettel
Hoãn
-
Hải Phòng logo
Hải Phòng

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận