Cúp Quốc gia Việt Nam
Than Quảng Ninh logo
Than Quảng Ninh
Hoãn
-
Đồng Tâm Long An logo
Đồng Tâm Long An

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận