Scotland SWPL 1 Nữ
Nữ Aberdeen logo
Nữ Aberdeen
2
3
Hết
(1 - 0)
Nữ Spartans logo
Nữ Spartans

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận