EC Iranduba
2 - 10

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận