Nữ Armenia
2 - 0
(2 - 0)
Nữ Lebanon

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận