FC Tucson
0 - 5

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận