Utkoi
0 - 2

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận