Giao hữu quốc tế
Ethiopia logo
Ethiopia
1
1
Hết
(1 - 0)
Sudan logo
Sudan

Thành tích đối đầu

Tỷ số quá khứ

Thống kê tỷ lệ Châu Á

3 trận sắp tới