FFSA SLR
Adelaide Victory Reserves logo
Adelaide Victory Reserves
2
1
Hết
(2 - 1)
Para Hills Reserves logo
Para Hills Reserves

Thành tích đối đầu

Tỷ số quá khứ

Thống kê tỷ lệ Châu Á