Giao hữu quốc tế
Nữ Uruguay logo
Nữ Uruguay
5
0
Hết
(3 - 0)
Nữ Bolivia logo
Nữ Bolivia

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
Bet365 Sbobet

Tỷ số quá khứ

Thống kê tỷ lệ Châu Á

Lịch sử kèo châu Á tương đồng