USA National Premier Soccer League
Central Valley Fuego logo
Central Valley Fuego
3
2
Hết
(2 - 1)
North Carolina logo
North Carolina

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
Bet365 Sbobet

Tỷ số quá khứ

Thống kê tỷ lệ Châu Á

Lịch sử kèo châu Á tương đồng