Australia Victorian Premier League U20
U20 South Melbourne logo
U20 South Melbourne
7
1
Hết
(5 - 1)
U20 Green Gully Cavaliers logo
U20 Green Gully Cavaliers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
Bet365 Sbobet

Bảng xếp hạng

Thành tích đối đầu

Tỷ số quá khứ

Thống kê tỷ lệ Châu Á