Canada Futsal
4 - 2

BXH giải cúp

Tỷ số quá khứ

So sánh số liệu trận đấu gần đây   

3 trận sắp tới