Ballymena United
1 - 2
(1 - 1)
Cliftonville
Chưa có dữ liệu