Qualifying Groups
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A Tr T H B +/- Điểm
1 Mali 4 3 1 0 0 10
2 Guinea 4 2 2 0 0 8
3 Namibia 4 1 0 3 0 3
4 Chad 4 0 1 3 0 1
Group B Tr T H B +/- Điểm
1 Burkina Faso 4 2 2 0 0 8
2 Uganda 4 2 1 1 0 7
3 Malawi 4 1 1 2 0 4
4 South Sudan 4 1 0 3 0 3
Group C Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana 4 3 0 1 0 9
2 Nam Phi 4 3 0 1 0 9
3 Sudan 4 2 0 2 0 6
4 São Tomé e Príncipe 4 0 0 4 0 0
Group D Tr T H B +/- Điểm
1 Gambia 4 2 1 1 0 7
2 Gabon 4 2 1 1 0 7
3 CHDC Congo 4 1 3 0 0 6
4 Angola 4 0 1 3 0 1
Group E Tr T H B +/- Điểm
1 Morocco 4 3 1 0 0 10
2 Mauritania 4 1 2 1 0 5
3 Burundi 4 1 1 2 0 4
4 Trung Phi 4 1 0 3 0 3
Group F Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 4 3 1 0 0 10
2 Cape Verde 4 0 4 0 0 4
3 Mozambique 4 1 1 2 0 4
4 Rwanda 4 0 2 2 0 2
Group G Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 4 2 2 0 0 8
2 Comoros 4 2 2 0 0 8
3 Kenya 4 0 3 1 0 3
4 Togo 4 0 1 3 0 1
Group H Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria 4 3 1 0 0 10
2 Zimbabwe 4 1 2 1 0 5
3 Botswana 4 1 1 2 0 4
4 Zambia 4 1 0 3 0 3
Group I Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal 4 4 0 0 0 12
2 Congo 4 2 1 1 0 7
3 Guinea Bissau 4 1 0 3 0 3
4 Swaziland 4 0 1 3 0 1
Group J Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia 4 3 1 0 0 10
2 Guinea Xích Đạo 4 2 0 2 0 6
3 Tanzania 4 1 1 2 0 4
4 Li-bi 4 1 0 3 0 3
Group K Tr T H B +/- Điểm
1 Madagascar 4 2 1 1 0 7
2 Bờ Biển Ngà 4 2 1 1 0 7
3 Ethiopia 4 2 0 2 0 6
4 Niger 4 1 0 3 0 3
Group L Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria 4 2 2 0 0 8
2 Benin 4 2 1 1 0 7
3 Sierra Leone 4 0 3 1 0 3
4 Lesotho 4 0 2 2 0 2