Hong Kong Senior Challenge Shield
2019-2020
Chung kết
Lịch thi đấu
Final FT HT
Đông Phương AA 1
LeeMan 1 2
2
0
0
0