SAFF Women’s Championship
2019
Chung kết
Lịch thi đấu
Final FT HT
Nữ Nepal 1
Nữ Ấn Độ 2
1
3
1
1