China National Games – Women’s U18 Football
2013
Chung kết
Lịch thi đấu
Final FT HT
U18 Nữ Hà Nam
U18 Nữ Giang Tô
0
2
0
1