Chung kết
Lịch thi đấu
Final FT HT
YaTai Trường Xuân
South China
1
1
1
1