XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 CS. Hammam-Lif 1 0 1 0 1
2 ES Hammam Sousse 1 0 1 0 1